Igneous Lace

 

SOURCE OF BEAUTY EBERTHORNE

Our pride

Büszkeségeink

Мы гордимся ими

Home

e-mail

Our shelties

 

 

kan/ dog/ кобель
született/ born/ рождение 2018.12.07

DM (degenerative myelopathy) - N/DM - hordozó/ carrier/ здоровый носитель
MDR - -/- , PRA - N/N (mentes/free/генетически свободен)

Apa/ Sire/ Отец: CH Castle's Queen Bruno Banani
Anya/ Dam/ Мать: CH Source of Beauty All That You Love

Tenyésztő/ Breeder/ Заводчик: Miskovits Tamara (Source of Beauty)
Tulajdonos/ Owner/ Владелец: Nyitramenti kennel

Éber 3 hónapos korában.
Éber 3 months old
Эбер в возрасте 3-х месяцев

Ébernek csodálatos karaktere van, - kíváncsian, energikus, mozgékony, szilárd.
Készen áll arra, hogy megtanuljon mindent újból, szeret játékokat és sétákat.
Ő lesz a tökéletes társa az aktív életmódot kedvelő emberek számára.

Éber nagyon ígéretes a kutyakiállításokra is. Mindkét szülei több ország Championja és a nagy rangú kutyakiállítások győztesei. Az Ébernek nagyon elegáns, tiszta vonalú feje van, magasan tűzőt fülek, nemes, collie arckifejezés, tökéletes alakja és jól vágott szeme van. Jó test arányok, kiváló mozgása az életkorához és az alacsony farok tartás.
De első sorban aktív tulajdonost kívánunk
Ébernek, aki képes lenne megadni a lehetőségét, hogy tulajdonságait bebizonyítsa.


Eber has a wonderful character, - curiosly, energetic, agile, solid.
He is ready to learn everything new, loves games and walks.
He will be the perfect companion for people who prefers an active lifestyle.

Eber has excellent prospects for dog showes. Both of his parents are champions of several countries and winners of major dog showes. Eber will have a very elegant, clean in lines head, high-set ears, a noble, collie expression, perfect in shape and well set eyes. He has good body proportions, excellent movement for his age and low tail set.
But first of all, we would like the active owner for
Eber, who would be able to give the opportunity that his temperament reveals fully.


Эбер – щенок с замечательным характером, энергичный, ловкий, напористый.
Он готов обучаться всему новому, обожает игры и прогулки.
Он будет идеальным товарищем для хозяина, который предпочитает активный образ жизни.

Эбер имеет отличные перспективы и для выставок. Оба его родителя являются чемпионами нескольких стран и победителями крупных выставок. У Эбера будет очень элегантная, чистая в линиях голова, высоко-поставленные уши, благородное, коллинное выражение идеальных по форме и поставу глаз. У него хорошие пропорции корпуса, отличные для его возраста движения и низкого постава, длинный хвост.
Но, прежде всего, мы хотели бы для
Эбера активного владельца, который смог бы дать возможность проявиться его темпераменту в полной мере.

Törzskönyv/ Pedigree/ Родословная

Top Back

Nyitramenti Collies and Shelties, 2019
Hungary 2132 Göd, Margit u., 4
tel. +36 305290071, +36 27330522